Avenida Beiramar 27, 1º Vigo (Pontevedra) 36202 España
    Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
    Responsable: CLUB DE CORREDORES VIG-BAY
    Finalidade: Xestionar as solicitudes de información que fanse a través da páxina web.
    Lexitimación: O consentimento prestado. Destinatarios: Non se realizarán cesións de datos. Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e la limitación ou oposición ao seu tratamento, a revocar o consentimento prestado e a presentar reclamación ante a Axencia Española Protección de Datos. Información adicioal: Tódala información facilitada poderá encontra-la ampliada na información adicional que está a sua disposición aquí